Novetat a la compra d'aires condicionats i bombes de calor
 gencat_energia L'entrada en vigor del RD 115/2017 suposa noves obligacions per als compradors i per als venedors d'aires condicionats i bombes de calor.

D'ara en endavant, els venedors de qualsevol aparell carregat amb gasos fluorats, com ara bombes de calor o aires condicionats, haurà d'informar el comprador que aquests aparells han de ser instal·lats per empreses autoritzades o habilitades.

El consumidor haurà de signar documentació per demostrar que se l'ha informat d'aquest punt i, abans d'un any des de la data de la compra de l'aparell en qüestió, haurà de fer arribar documentació al venedor per certificar que la instal·lació ha estat feta per una empresa instal·ladora habilitada.

Si necessiteu localitzar empreses instal·ladores, habilitades pel Departament de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, podeu fer-ho des del cercador de la pàgina web del gremi d'instal·ladors de Terrassa i Comarca, www.greintec.cat.

La cerca de l'empresa instal·ladora la podeu fer tant pel codi postal com per l'activitat que necessiteu, és a dir, electricitat, o gas o calefacció i climatització, ... o també podeu contactar amb el gremi directament trucant al 93.783.22.79.

 

 cercador17.jpg
 

"Article 9. Obligacions específiques relatives a la distribució, comercialització i titularitat dels fluids i equips basats en aquests.

1. De conformitat amb l’article 13.1 del Reglament (CE) núm. 1005/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, els distribuïdors d’halons els ha d’autoritzar específicament l’òrgan competent de la seva comunitat autònoma per introduir halons en el mercat per a la seva utilització en els usos crítics enumerats a l’annex VI del Reglament esmentat.

2. Els distribuïdors de gasos fluorats s’han d’assegurar que:

a) En cas que la seva destinació sigui la utilització com a refrigerants, únicament se cedeixin o venguin a empreses habilitades o fabricants d’equips basats en aquests fluids. [...]"

 
 
 
< Anterior   SegŘent >